Energia-avustus

Valtio tukee voimakkaasti öljylämmityksestä luopumista. ARA:n energia-avustusta voi hakea kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen.
ELY-keskuksen tukia on kohdennettu öljylämmityksestä luopujille. Kotitalousvähennyksen korotus on myös voimassa öljystä luopujalle.

Energia-avustus taloyhtiöille

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

Öljylämmityksestä luopuvan on mahdollista hakea energia-avustusta. Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja omistavat henkilöasiakkaat. Avustusta ei voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisön omistuksessa.

Kenelle avustusta myönnetään?

Avustusta myönnetään rakennuksen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Avustuksen saaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

  1. Avustuksen hakija on asuinrakennuksen omistaja.
  2. Toimenpiteiden kohteena olevan rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä esim. liikehuoneistoille.
  3. Avustettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioiden.
  4. Toimenpiteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.
  5. Avustuksen saajalle ei ole myönnetty muuta julkista tukea tai avustusta samaan toimenpiteeseen.
  6. Asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee toimenpiteiden avulla. Se, kuinka paljon energiatehokkuus paranee, vaikuttaa avustuksen mahdolliseen enimmäismäärään.

Paljonko avustusta voi saada?

Avustuksen enimmäismäärä asuntoa kohden on kuitenkin 4000€ tai 6000€ riippuen siitä, kuinka paljon energiatehokkuutta parannetaan.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja energia-avustuksesta taloyhtiöille saat ARA:lta:

ARA:n Energia-avustusohje taloyhtiöille (PDF)

ENERGIA-AVUSTUS PIENTALON OMISTAJILLE

Valtio tukee öljylämmityksestä luopumista. Avustuksia voi hakea takautuvasti syyskuun 2020 alusta alkaen.

Kenelle avustusta myönnetään?

Avustusta myönnetään pientalon, kuten omakotitalon ja paritalon, omistajille. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

Avustusta myönnetään pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä.

Avustusmuodon valinta

Voinko hakea lämmitysjärjestelmän vaihtoon tätä avustusta sekä kotitalousvähennystä? 

Samaan toimenpiteeseen ei voi saada kahta valtion tukea, eli tässä tapauksessa ei voi saada sekä kotitalousvähennystä että avustusta öljylämmityksestä luopumiseksi. On hyvä kuitenkin huomioida myös mahdollisuus käyttää kotitalousvähennystä pientalon kunnossapito- ja perusparannustöihin. On tapauskohtaista, kumpi tukimuoto on hakijalle edullisempi, joten hakijan kannattaa selvittää ja laskea vaihtoehtoja.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löydät osoitteesta vero.fi.

Paljonko avustusta voi saada?

Avustusta myönnetään aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa seuraavasti:

  • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun.
  • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos

  • uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai tarvetta
  • hakijalle on myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Autamme sinua öljylämmityksen korvaavan järjestelmän valinnassa.

Säästät jopa puolet lämmitysenergian kustannuksistasi. Myös luonto kiittää, kun valitset ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

Mistä saan lisätietoja?

Tiedote löytyy kokonaisuudessaan ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Lataa hakemuslomake. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa tarjous ja/tai laskukopio (jos urakka on jo suoritettu).