Maalämpö­pumput

Maalämpö on energiatehokkain lämmöntuotantotapa, joka perustuu uusiutuvaan energiaan.

Maalämmön asentaminen

Maalämpöpumppu uudisrakennukseen

Olet tehnyt päätöksen, että taloosi tulee vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja haluat lämmittää taloasi edullisesti, suosittelemme maalämpöä. Investointina maalämpö on kannattava verrattuna käytön edullisuuteen. Mitä suurempi kiinteistö, sitä suurempi on säästöpotentiaali.

Maalämpö on ekologinen lämmitystapa, järjestelmä käyttää hyväkseen maahan varastoitunutta energiaa. Energiantarve tulee aina mitoittaa kohteen mukaan, jolloin varmistetaan, että kohteeseen asennetaan oikean kokoinen lämpöpumppujärjestelmä ja keruupiiri.

Uudisrakennuksen energialaskelmasta selviää kiinteistön energiankulutus ja suunniteltu käyttövedentarve. Järjestelmän mitoituksen lähtökohtana on täsmällisesti mitoitettu laskelma, jolloin voidaan luottaa maalämpöjärjestelmän energiatehokkuuteen kohteessa.

Vanhan lämmisjärjestelmän korvaaminen maalämmöllä

Koska kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä (vesikiertoiset patterit ja/tai vesikiertoinen lattialämmitys), lämmityskattila tai kaukolämpöpaketti voidaan korvata lämpöpumppujärjestelmällä, joka ottaa energiaa kalliosta (porareiän kautta), pintamaasta (maahan kaivetun keruuputkiston avulla) tai järvestä (järven pohjalle lasketun putkiston avulla).

Sijainti ja maaperä vaikuttaa toteutustapaan

Sopivin ratkaisu riippuu kiinteistön sijainnista, kalliopohjasta, pohjavesialueista ja kaavamääräyksistä. Kaukolämpöpaketti voidaan valjastaa käyttövedentuotantoon ja tasaamaan lämmitysenergiapiikkejä maalämpöpumpun rinnalle. Kiinteistön lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutus täytyy olla hankkeeseen ryhtyvällä tarkasti tiedossa, koska laitteiston mitoitus tehdään tyypillisesti kulutushistoriaan perustuen.

Energia-avustus

Öljylämmityksestä luopuvan on mahdollista hakea energia-avustusta. Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.

Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja omistavat henkilöasiakkaat. Avustusta ei voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisön omistuksessa.

USEIN KYSYTTYÄ

Lämpöpumpun hyötysuhteet ovat nousseet runsaasti vuosien varrella. Markkinoiden parhaat laiteet toimivat jo (SCOP) yli 5,0 hyötysuhteella, eli sähköverkosta otetulla kilowatilla tuotetaan yli viisi kilowattia energiaa. Kiinteistön lämmönluovutustapa ja käyttövedentuotanto kuitenkin laskevat koko kiinteistön energiahyötysuhdetta hiukan. Jokaiseen kohteeseen tehdään yksilöllinen energialaskelma, josta selviää kohteen suunnitteluarvot.

Talon energiankulutus, asujien määrä, käyttöveden tarve ja mahdolliset muut energiatarpeet määrittävät kulutuksen. Energiantarve määrittää kohteeseen soveltuvan laitteiston. Mitoitamme jokaisen kohteen energiatarpeen NIBE-Dim -energialaskentaohjelmalla.

Talon energiankulutus, asujien määrä, käyttöveden tarve ja mahdolliset muut energiatarpeet määrittävät kulutuksen. Energiantarve ja valitun laitteiston hyötysuhde määrittää poraussyvyyden. Hyvällä hyötysuhteella toimiva laitteisto ottaa sähköverkosta vähemmän, jolloin maasta otetaan enemmän ja kaivon syvyyttäkin täytyy olla enemmän.

Nibe tarjoaa asiakkailleen kolmen vuoden jälkeisille vuosille lisävakuutusta. Vakuutus on jo maksettu valmiiksi laiteen kuudenteen ikävuoteen saakka.

Asiakas­­palautetta