Vesi-ilma­lämpöpumput

Ilmasta voidaan ottaa runsaasti energiaa rakennuksen lämmittämiseen.

Pohditko lämpöpumpun hankintaA?

Haluatko säilyttää öljy-, sähkö- tai puukattilasi ja täydentää sitä lämpö­pumpulla, joka pienentää lämmitys­kustannuksia?

Koska sinulla on jo vesi­kiertoinen järjestelmä (vesikiertoiset patterit ja/tai vesikiertoinen lattialämmitys) ja haluat säilyttää nykyisen kattilasi, voit täydentää sitä vesi-ilmalämpöpumpulla.

Nimensä mukaisesti lämpö­pumppu ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen patteriverkostoon ja lämpimään käyttöveteen. Tuloksena merkittävästi alhaisemmat lämmitys­kustannukset.

Oletko rakentamassa uutta?

Olet tehnyt päätöksen, että kiinteistöön tulee vesikiertoinen lämmitys­järjestelmä ja haluat lämmittää edullisesti, voimme suositella vesi-ilmalämpöpumppua. Investointina vesi-ilmalämpö on huikan maalämpöä edullisempi.

Energiatehokkuudeltaan vesi-ilmalämpöjärjestelmät ovat jo hyvin lähellä maalämpö­järjestelmiä. Vesi-ilmalämpö on uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitystapa, jossa ulkoilmasta otetaan energiaa talteen. Energiantarve tulee aina mitoittaa kohteen mukaan, jolloin varmistetaan, että kohteeseesi asennetaan oikein mitoitettu lämpöpumppu.

Uudisrakennuksen energialaskelmasta selviää kiinteistön energiankulutus ja suunniteltu käyttövedentarve. Järjestelmän mitoituksen lähtökohtana on täsmällisesti mitoitettu laskelma, jolloin voidaan luottaa järjestelmän energiatehokkuuteen kohteessa.

Vanhan lämmisjärjestelmän korvaaminen ilma-vesilämpöpumpulla

Tarjoamme pohjoismaisiin vaativiin olosuhteisiin parhaiten sopivan ulkoilmalämpöpumppujen tuotevalikoiman. Markkinoiden parhaat ilma-vesilämpöpumput antavat parhaimman mahdollisen energiasäästön. Kiinteistön sijainti, ilmansuunta, sähköliittymän koko ja asemakaavamääräykset voivat asettaa järjestelmälle joitakin rajoitteita, jotka arvioidaan aina kohteeseen tutustumalla.

Kiinteistön lämmityksen, sähkön ja veden kulutus täytyy olla hankkeeseen ryhtyvällä tarkasti tiedossa, koska laitteiston mitoitus tehdään tyypillisesti kulutushistorian perustuen.

Energia-avustus öljy­lämmityksestä luopuville

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.

Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja omistavat henkilöasiakkaat. Avustusta ei voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisön omistuksessa.

USEIN KYSYTTYÄ

Öljylämmitteisessä kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jonka lämmönlähteeksi soveltuu myös vesi-ilmalämpöpumppu. Patterilämmityksessä tarkastetaan termostaattien toiminta ja patteripinta- alan riittävyys, jotta lämmityksessä päästäisiin parhaaseen mahdolliseen hyötysuhteeseen.

Kohteeseen tehdään aina kartoituskäynti, jonka tarkoituksena on löytää kustannustehokkain laitteisto kyseiseen kiinteistöön. Matalalämpöinen lattialämmitysjärjestelmä sopii patterijärjestelmää paremmin vesi- ilmalämmölle. Pohjavesialueet asettavat rajoituksia, joiden vuoksi maalämpöä ei ole mahdollista aina toteuttaa.

Vesi-ilmalämpöpumppu ottaa energiantuotannossa energiaa ulkoilmasta noin 65% ja sähköverkosta noin 35%. Esimerkiksi noin 20000kWh kuluttavan pientalon sähkönkulutus laskee noin 7000kWh paikkeille. Jokaiseen kohteeseen tehdään yksilöllinen energialaskelma, josta selviää kohteen tarkat suunnitteluarvot.

Asennustapa ja paikka vaikuttavat asennuksen kestoon. Pientalojen lämpöpumppuasennukset kestävät tyypillisesti parista päivästä viikkoon.

Asiakas­­palautetta