Poistoilma­lämpöpumput

Lämmöntalteenotosta kannattaa ottaa kaikki energia talteen.

Kerrostalon lämmön­talteenotto

Kerrostaloissa poistoilman mukana häviää 30–40 % lämmitysenergiasta – turhaan. Kustannustehokkain energiansäästö saadaan keräämällä lämpö poistopuhaltimen yhteyteen liitetyllä lämmönkeruu­patterilla. Tällaista remonttia tehtäessä ilmanvaihtoa ei vähennetä eikä mukavuutta heikennetä.

Rakennusmääräysten mukaan sisäilman pitää vaihtua asuinkiinteistössä kahden tunnin välein, ja 30 % poistoilman sisältämästä energiamäärästä on otettava talteen uudisrakennuksen lämmitykseen. Kannattava talteenottoratkaisu on poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmässä lämpö kerätään kiinteistön katolle sijoitettavilla poistoilmapuhaltimilla ja johdetaan lämmitysverkkoon energiatehokkaasti lämpöpumpuilla. Laitteistoa ohjataan laitteiston omalla etähallintajärjestelmällä, eikä kallista taloautomaatio­järjestelmää tarvitse hankkia.

Järjestelmästä saadaan kannattava silloin, kun kerrostalossa on yhtä poistoilmapuhallinta kohden ainakin 7-9 asuntoa vähintään kolmessa kerroksessa

Oletko rakentamassa uutta pientaloa?

Rakennusmääräysten mukaan sisäilman pitää vaihtua pientalossa kahden tunnin välein, ja 30 % poistoilman sisältämästä energia­määrästä on otettava talteen rakennuksen lämmitykseen. Yleisin ja kannattavin talteenotto­ratkaisu on poistoilmalämpöpumppu.

Poistoilmalämpöpumpun lisäksi valittavana on useita erilaisia lämmitysjärjestelmiä: sähköpatterit, vesikiertoiset patterit ja lattialämmitys betonilattiassa tai puupalkistossa. Valintatekijöinä ovat useimmiten kustannukset ja ulkonäköseikat. Sähkö­pattereita käytetään ennen kaikkea pienissä, alle 100 m2 taloissa tai täydentämässä vesikiertoista järjestelmää.

Yleinen ratkaisu on poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella järjestelmällä pohjakerroksessa yhdistettynä sähkö- tai vesipattereihin yläkerrassa. Tämä on yksinkertainen järjestelmä, jonka investointikustannukset ovat alhaisemmat kuin koko talon kattavan vesikiertoisen järjestelmän.

Oletko uusimassa pientalosi poistoilmalämpö­pumppuasi?

Riippumatta nykyisen poistoilmalämpöpumppusi merkistä ja mallista, löydämme sinulle sopivan laitteen toimittajiemme tuotevalikoimasta.

USEIN KYSYTTYÄ

Poistoilmalämpöpumppu ottaa talteen energiaa ilmanvaihdon poistoilmasta. Ilmamäärä vaikuttaa olennaisesti talteen otettavan energian määrään. Kokemuksemme perustella esimerkiksi Nibe F470 poistoilmalämpöpumppu säästää noin 8000kWh vuotuisesta sähköenergiantarpeesta.

Poistoilmalämpöpumpun vaihto uuteen kestää tyypillisesti pari päivää. Ilmanvaihtoventtiilit säädetään vastaamaan LVI-suunnitelman mukaisia arvoja.

Poistoilmalämpöpumppu ottaa talosta poistettavasta ilmasta energiaa talteen ilmanvaihtoputkiston kautta. Pumppu siirtää lämmön tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Nykyaikaiset uudisrakennukset ovat lähes poikkeuksetta energiatehokkaita, jolloin poistoilmalämpöpumppu on mitä sopivin lämmityksen ja ilmanvaihdon tuottaja, aina noin 200 neliön kokoon saakka. Koska laite ei tarvitse energian keruuputkistoa eikä se aiheuta naapureita häiritsevää ääntä, laite sopii erityisen hyvin nykyisille pienille kaupunkitonteille ja rivitaloasuntoihin.

Asiakas­­palautetta